Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6730 6570 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatichga tichga
1649 326d 420
9759 7c8b 420
Reposted frompiehus piehus viajanuschytrus januschytrus
2321 c243 420
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viajanuschytrus januschytrus
7407 2baf 420
Reposted fromteijakool teijakool viajanuschytrus januschytrus
7714 f6af 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viaRozen Rozen
0168 7c23 420
Reposted fromFuckYourFeelings FuckYourFeelings viaRozen Rozen
Reposted fromNeon-Purplelight Neon-Purplelight viaRozen Rozen
9683 0b23 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRozen Rozen
6937 44e3 420
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viaRozen Rozen
9260 de85 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRozen Rozen
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
3124 0183 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatichga tichga
6558 d6aa 420
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viakrzywda krzywda
0480 558a
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vianiggertits niggertits
9421 ca2f 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatichga tichga
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien
9776 7e6a 420
Reposted frombojesiewody bojesiewody viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl